Tüp mide mi by pass mı?

İlk seçenek olarak bypass uygulanması günümüzde neredeyse terk edilmiştir. Nedeni ise; tekrar kilo alımının tüp mideye göre üstünlüğü olmadığı gibi, komplikasyon riski daha fazla ve başka bir cerrahiye dönüşümünün imkansıza yakın olmasındandır. Tüp mide girişimi özellikle ilk kez obezite ameliyatı olacak olgularda artık  tüm dünyada ilk tercih olarak kabul edilebilir.
Diğer taraftan ilk girişimi sleeve olup,  başarısız olan hastalarda , ikinci tercih edilecek ameliyat halen  bypass olarak kabul edilmektedir. Gastrik bypass revizyon gerektiren hastaların tedavisinde en sık başvurduğumuz ameliyatlardandır.
Hastanın yaşı, eşlik eden diyabet varlığı, daha önceden cerrahi geçirip geçirmediği gibi etkenlere bakarak, hangi hastaya hangi teknik uygulanacağına karar verilir.