Obezite cerrahisi için uygun muyum?

Cerrahi, tedavi herkese önerilmez Obezite cerrahisi için endikasyonlar:
Vücut kitle indeksinin 40’ın üzerinde olan morbid obezite hastaları.

Vücut kitle endeksi 35-40 arası olan ve ek olarak obezite kaynaklı yandaş hastalığı olan kişiler.
En az 5 yıldan bu yana tedavi edilemeyen obezite hastalığının bulunması.
Bir yıllık ilaç ve diyet sonucunda hastalığın seyrinde değişim olmaması.
Endokrinoloji tarafından Cushing sendromu olmadığının belirlenmiş olması.
Aşırı alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olunmaması.
Hastanın operasyon sonrasında ekiple uyum kabiliyetinin tam olması. 
Genel anestezi almasına engel bir durumunun olmaması.