Obezite Kader Değildir...

Obezite Cerrahisi ile Hayata Yeniden Merhaba...
 

Neden Biz?

Op.Dr. İlker Sönmez temel tıp eğitimi ve Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini İstanbul Cerrahpaşa Tıp fakültesinde tamamlamıştır. 2004 yılından beri laparoskopik cerrahi uygulamaları yapmaktadır.

Ameliyat öncesi ve sonrası takiplerinde ekip olarak çalışmanın yanısıra , dünya standartlarının üzerinde başarı oranı yakalamanın gururunu yaşıyoruz. Bu özelliğimiz ile bölgemizde tek olmanın gururunu taşıyoruz.

 

Merak Ettikleriniz

Tüp mide ameliyatı ne kadar güvenilir?

Sleeve gastrektomi diğer zayıflama ameliyatlarına göre anlamlı oranda düşük yan etki ve komplikasyon oranına sahiptir.

Obezite cerrahisi yaptırmam gerekiyormu?

Cerrahi, tedavi herkese önerilmez Obezite cerrahisi için endikasyonlar...

Tüp mide mi? By pass mı?

İlk seçenek olarak by pass uygulanması günümüzde neredeyse terk edilmiştir. Nedeni ise; tekrar kilo alımının tüp mideye göre üstünlüğü olmadığı gibi...

Diyabet ve yüksek tansiyon tedavi edilebilir mi?

Obezite cerrahisi sonrası kan glukozu hızla düşmeye başlar.

Ameliyat sonrası beni neler bekliyor?

Ameliyat hiçbir zaman bir mucize olarak görülmemelidir. Tam hasta uyumu gerektirmektedir.

 Geri kilo
 alırmıyım?

Geri kilo alımı , bir çok faktöre bağlıdır. Opere hastalar bu süreçte bazı noktalara dikkat etmelidir...

Mide Balonu:

Vücut kitle endeksi 35 in altında olan yada ameliyat olmadan kilo vermek isteyen hastalarımıza ayarlanabilir mide balonu öneriyoruz. 

Yerleştirilmesi , ayarlanması ve çıkarılması endoskopi ile yapılır. Endoskopi altında sedasyon alan hasta işlemi hissetmez yada hatırlamaz. 

İşlem süresi 15-20 dakikadır. İşlemden yarım ila bir saat sonra hasta taburcu edilir.

 

Obezite Cerrahisi :

Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide)

Tüp mide ameliyatı midenin yaklaşık %80’lik kısmının cerrahi olarak çıkarılmasıyla gerçekleştirilen bir obezite ameliyatıdır. Yeni oluşturulan mide normal mideye göre belirgin derecede azalmış hacmi nedeniyle aşırı beslenmeye engel olur. Bir diğer kilo kaybı etkisi ise hormonal yoldandır. Ghrelin denilen ve midenin çıkarılan fundus kısmından salınan açlık hormonunun salınımının ileri derecede azalması ile ilişkilidir. Tüp mide ameliyatları da laparoskopik yöntemle uygulanır. Küçük kesilerden karın boşluğuna girilerek ameliyat gerçekleştirilir. 

Gastrik Bypass

Gastrik Bypass eskiden en çok yapılan günümüze yerini tüp mide ameliyatına bırakmakta olan bir operasyondur. Bu işlemde en üst kısımda  30-50 ml hacminde küçük bir mide oluşturulur. Yeni oluşturulan bu küçük mideye ince bağırsaklar belli bir mesafeden bağlanır. İki tür bypass ameliyatı  vardır. Bir türünde ince bağırsaklar hiç ayrılmadan bir halka şeklinde getirilerek mideye bağlanır. Buna “Mini Gastrik Bypass” denir. Diğer türde ise, ince bağırsak ayrılır ve bir ucu mideye diğer ucu ise yine ince bağırsağa bağlanır. Buna da "Roux-n-Y Gastrik Bypass" adı verilir. Seçim hastaya özel olarak yapılmalıdır.

Buradaki mekanizma tüp midede olduğu gibi hem kısıtlayıcıdır yani hasta çok daha sınırlı miktarda gıda alabilir,  hem de gıdalar barsağın büyük kısmını atlayarak safra ile çok daha uzak ince bağırsak bölümlerinde karşılaşır. Böylece gıdaların parçalanması ve emilmesi zorlaşır ve buna bağlı emilimi ve beslenmeyi  bozan bir mekanizma eklenmiş olur. Hasta kısaca az yer ve yediğinden daha az yararlanır. Emilim bozuklukları uzun vadede hastalarda bir çok probleme yol açtığı için seçili hastalar dışında ilk tercih olarak uygulanmamalıdır.

Metabolik Cerrahi (Diyabet Ameliyatı)

SADI-S (Loop Duodenal Switch)

Gastrik bypass gibi, SADI-S ameliyatı da hem kısıtlayıcı, hem de emilimi azaltıcı etkileri olan bir ameliyattır. Loop duodenal switch ameliyatı da denilen bu yöntem gerek kısıtlayıcı, gerekse ciddi emilim azaltıcı etkileri ile gerek kilo kaybında, gerekse diyabet başta olmak üzere, metabolik sorunların çözümünde çok yüksek etkili bir ameliyattır. Ameliyatın ilk aşaması, sleeve gastrektomi yani tüp mide ameliyatında olduğu gibi midenin ince bir tüp mide şekline getirilmesidir. Bu bölüm, gıda alımını kısıtlayan etkiyi oluşturur. İkinci aşamada mide çıkışının birkaç cm ilerisinden ve safra pakreas salgılarının barsağa döküldüğü yerin biraz 

gerisinden oniki parmak barsağı kesilerek ayrılır. Mide çıkışı ince barsağın son 250 cm lik kısmına bağlanır. Bu işlem, gıdalardaki yağlar ve enerjinin emilini ileri derecede azaltır. Geleneksel "Duodenal Switch"  ameliyatında  kişinin ince barsaklarının neredeyse % 80'i atlanırken bu modifiye ameliyatta ise ince barsak uzunluğunun yaklaşık olarak yarısını bypasslanır. Böylece geleneksel ameliyatta oluşan aşırı vitamin mineral eksikliklerinin önüne geçilir , buna karşın kilo kaybı etkisi maksimize edilmiştir. Hayat boyu vitamin-mineral desteği sağlamak kaydı ile SADI-S ameliyatı günümüzde tip 2 diyabet hastaları için en etkili ve güvenli ameliyat olarak kabul edilmektedir..

Diğer Ameliyatlar:

Gerek obezite için gerekse de diyabet hastalığının tedavisi için tarif edilen transit bipartisyon , ileal transpoziyon vs gibi başka ameliyatlarda mevcuttur. Ancak bu ameliyatlar halen deneysel aşamada olduğu , uzun dönem sonuçları belli olmadığı  ve mevcut yerleşik ameliyatlara bir üstünlüğü pozitif bilimsel verilerle kesin olarak gösterilmediği için tarafımızdan uygulanmamaktadır. Obezite ve metabolik cerrahi operasyonlarını içeren bariatrik cerrahi halen gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Güncel gelişmeler tarafımızdan yakından takip edilmekte ve faydalı görülen tüm gelişmeler hastalarımızda uygulanmaktadır.